نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار و رئیس شورای آموزش و پرورش از ستاد اسکان زارچ

بازدید بخشدار و رئیس شورای آموزش و پرورش از ستاد اسکان زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "عرشیان" بخشدار و رئیس شورای آموزش و پرورش زارچ و تیم همراه با حضور در ستاد اسکان مسافران نوروزی از روند اسکان و پذیرش مهمانان بازدید نمودند.