نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار منطقه از کلاس نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، " صادقی "  بخشدار زارچ به اتفاق سرکار خانم لاری ، " کمالی "  ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه و " زارع "  معاون پرورشی اداره، از یکی از کلاس های نهضت سواد آموزی منطقه بازدید به عمل آوردند.