نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس رباتیک پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق انتظاری معاونت آموزشی و سرداری کارشناس حراست از کلاس آموزش رباتیک بازدید نمودند.

گفتنی است، کلاس تابستانی رباتیک ویژه دانش آموزان ابتدایی منطقه در محل پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان زارچ برگزار و تا پایان تابستان ادامه دارد.