نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس آموزش قرآن هنرستان شهید رجایی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محسن زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ از کلاس فوق برنامه آموزش قرآن هنرجویان هنرستان کاردانش شهید رجایی زارچ با حضور " کریمی" مدرس قرآن  بازدید نمود.

شایان ذکر است، کلاس فوق برنامه آموزش مفاهیم و روخوانی قرآن در مدارس سه مقطع  زارچ با حضور مدرسان مجرب منطقه برگزار می شود.

 

آدرس کوتاه: