نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق "محمدحسن انتظاری" معاونت آموزشی و "محسن زارع" معاون پرورشی از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان منطقه زارچ، واقع در دبستان شهید دهستانی بازدید نمودند.

گفتنی است پایگاه سنجش سلامت  جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی این منطقه از تاریخ 16 تیرماه فعالیت خود را آغاز و تاکنون قریب به 150نوآموز با معرفی مدارس منطقه در این پایگاه مورد سنجش قرارگفته اند.فعالیت این پایگاه تا اواخر مردادماه ادامه خواهدداشت.