نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش دانش آموزان پایه اول منطقه زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون آموزشی وکارشناس حراست از پایگاه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی دانش آموزان پایه اول واقع در آموزشگاه شهید دهستانی بازدید به عمل آوردند و در جریان مراحل سنجش و کیفیت انجام کار قرار گرفتند.