نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز تخصصی رفع اختلالات کودکان«باغچه ذهن»


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،بازدید از اولین پارک تقویت هوش و دقت و تمرکز و رفع اختلالات کودکان در استان یزد «باغچه ذهن» با حضور" دکترحسن رادمنش" مدیر مرکز باغچه ذهن،"محسن زارع" معاون پرورشی اداره آمزش و پرورش زارچ،"عباسعلی دهستانی"کارشناس مشاوره،و جمعی از رابطین مشاوره مدارس ابتدایی زارچ به عمل آمد.

 "رادمنش" در خصوص ایجاد این مرکز گفت:هدف از تشکیل این جمع در قالب یک کلینیک جامع, بهبود شرایط کودکان و نوجوانانی است که با انواع مختلف مشکلات یادگیری، حسی، حرکتی، رشد و مغزی روبرو هستند و یا کودکانی که والدین آنها به دنبال افزایش دقت و تمرکز و هوش کودکان خود می باشند. در این کلینیک، خدمات جامع تشخیصی، درمانی و آموزشی به مراجعان ارائه می شود؛ در ضمن باغچه ذهن مجهز به آزمون های مختلف روانشناختی است که در صورت لزوم و یا با درخواست مراجعان، برای آنها انجام می پذیرد. هدف ما بکار بردن بهترین شیوه های ممکن با عالی ترین استانداردها، آموزش و حمایت از خانواده ها و توانمند سازی آنهاست.

وی افزود: درکنار فضای زیبای بصری، استفاده از وسایل بازی با مواد طبیعی مانند شن، خاک و آب که در کلینیک دیده می‌شود، می‌تواند بعد روان درمانی وهم کم تحرکی کودکان امروز را برآورده نماید چیزی که کمتر بدان توجه شده است.