نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در مدارس زارچ


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ؛ بازدید از جشنواره  دستهای کوچک اندیشه های بزرگ با حضور انتظاری معاون آموزشی ،بیات کارشناس ابتدایی،مختاری کارشناس متوسطه ،مدیران ، معلمین و دانش آموزان در  مدارس دوستی و ابن سینا  صورت پذیرفت.