نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه زارچ با حضور امام جمعه، بخشدار، "امین الرعایا" معاونت سواد آموزی و"شرافت" رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، اعضای شورای شهر زارچ، ریاست آموزش و پرورش و دیگر اعضای شورای پشتیبانی سواد آموزی در محل بخشداری زارچ برگزار شد.

ارائه آمار و گزارش سواد آموزی منطقه، بررسی موضوع مهاجرت و تاثیر آن بر وضعیت سواد آموزی زارچ از موضوعات این نشست بود.

در این نشست همچنین مقرر شد ادارات و نهاد های منطقه در جهت شناسایی و جذب افراد کم سواد و بی سواد با اداره آموزش و پرورش همکاری نمایند.