نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه پروژه مهر98 ویژه مدیران مدارس منطقه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه پروژه مهر ویژه مدیران مدارس منطقه صبح امروز با حضور ریاست  و معاونین اداره ومدیران مدارس، در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

اقدامات لازم برای تجهیز و ساماندهی تجهیزات مدارس و سازماندهی نیروها برای مهر 98 و آموزش فرم ارزشیابی الکترونیک همکاران از موضوعات این نشست بود.