نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه امور جوانان فرهنگی زارچ برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه امور جوانان آموزش و پرورش منطقه با حضور دکتر رحیمی سفیر ایران در نیجریه، ریاست، معاونین و تعدادی از کارشناسان اداره و جوانان فرهنگی منطقه در محل اتاق ریاست برگزار گردید.

پروژه مهر 98 و قرائت خانه تخصصی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

دکتر رحیمی در این جلسه ضمن تاکید بر نقش سازنده جوانان در آموزش و پرورش، این نهاد را رکن اصلی جامعه دانست.