نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدا یک دستگاه زیراکس توسط خیر محترم به دبستان پانزده خرداد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در مراسمی که مناسبت یاد بود همکار مرحومه، خانم نصیری در محل دبستان پانزده خرداد برگزار گردید یک دستگاه زیراکس توسط خیرین محترم آقایان نصیری و اقبالی به یاد مرحومه مغفوره نسرین نصیری به این آموزشگاه اهدا شد.

روحش شاد ویادش گرامی باد