نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دانش آموز زارچی به عنوان رئیس مجمع اعضای پیشتازان پسر استان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ، دانش آموز دبیرستان دوره اول شهید ترابی زارچ به عنوان رئیس مجمع اعضای پیشتازان پسر استان یزد انتخاب شد.

لازم بذکر است که "محمدحسین اسدی" در انتخابات مجامع اعضای پیشتاز استان، ضمن ارائه برنامه پیشنهادی خود در بین دانش آموزان شهرستان و مناطق 14 گانه استان حائز بیشترین رأی ماخوذه گردیده و به عنوان نماینده دانش آموزان پسر استان در مجامع کشوری انتخاب شد.

کسب این موفقیت را به ایشان، خانواده محترمشان و همچنین کادر آموزشگاه شهید ترابی تبریک می گوییم.

آدرس کوتاه: