نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات پایان سال نهضت سواد آموزی منطقه برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات سوادآموزان نهضت سوادآموزی منطقه زارچ در سال 97 طی دو روز با حضور 35سوادآموز در دو گروه بانوان و آقایان در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

شایان ذکر است صفری ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و زارع معاونت پرورشی از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: