نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات سواد آموزی منطقه زارچ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات سوادآموزان نهضت سوادآموزی منطقه زارچ در سال 96 طی دو روز با حضور 28سواد آموز در دو گروه بانوان و آقایان در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

شایان ذکر است کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و زارع معاونت پرورشی از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.