نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آمادگی همسرایان فجر برای اجرای سرود درراهپیمائی 22بهمن

آمادگی همسرایان فجر برای اجرای سرود درراهپیمائی 22بهمن
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ  گروه 200 نفره همسرایان فجر برای اجرای سرود درراهپیمائی 22بهمن در محل سالن اجتماعات اداره تمرین کردنند..

گفتنی است رئیس اداره و معاون پرورشی از نحوه تمرین گروه بازدید نمودنند