نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسکان بیش از 12000 نفر در قالب طرح اسکان نوروزی فرهنگیان


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، از 23 اسفند لغایت 13 فروردین ماه تعداد 3521 خانوار با جمعیت  12423 نفر در 25 مدرسه منطقه با 220 کلاس اسکان داده شدند.

همچنین 40 نفر از فرهنگیان منطقه به عنوان عوامل اجرایی با ستاد اسکان منطقه همکاری داشتند.