نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از دانش آموزان برتر دبیرستان شهید خسروی تقدیر شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر مرحله اول آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول دبیرستان شهید خسروی با حضور ریاست اداره، کارشناسان حراست و آموزش متوسطه و دبیران آموزشگاه برگزار و دانش آموزان برتر و دارای پیشرفت تحصیلی در سه پایه با تقدیم هدایا مورد تقدیر ریاست اداره آموزش و پرورش و مدیر آموزشگاه قرار گرفتند.

آدرس کوتاه: