نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون دوره انتقال نهضت سواد آموزی زارچ برگزار شد


 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات دوره انتقال سواد آموزی منطقه زارچ با حضور 10 سواد آموز برگزار گردید.

همچنین ریاست اداره به اتفاق معاون پرورشی و کارشناس حراست آموزش و پرورش زارچ از روند برگزاری این امتحانات در سالن اداره بازدید نمودند.