نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون تورنی تیم ریاضی همزمان با سراسر استان در منطقه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، آزمون تورنی تیم ریاضی دانش آموزی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو گروه دختر و پسر با حضور دانش آموزان شرکت کننده از تمامی مدارس منطقه در حوزه های امتحانی سالن شهدای اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان خسروی و دبستان های شهید محمد کریمی و 15 خرداد برگزار شد.

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، عزیزی معاونت پشتیبانی و انتظاری معاونت آموزشی از حوزه های امتحانی این آزمون بازدید نمودند.